Dokumentu-baliabideak bilatzea eta aurkitzea

UMRren dokumentazio inprimatua (liburuak, aldizkariak, unibertsitateko lanak)

Dokumentu-katalogoan, laborategian eskuragarri dauden dokumentuen erregistro bibliografikoak daude. Liburu, aldizkari, tesi eta memoria akademiko gehienak euskal hizkuntza eta testuen esparrukoak dira. Katalogorako sarbidea UPPAko dokumentazioa aurkitzailearen bitartez: https://uppa.primo.exlibrisgroup.com (konexio librea, urruneko sarbidea)

UMRren liburu elektronikoak

Dokumentazio zientifiko asko elektronikoki eskainiak dira. Ikerketa-zentroak eBook-en erosketa iraunkorrak egiten ditu EBShost Collection Manager (ECM) plataformaren bidez hizkuntzalaritzaren arloan. Horren bidez, bildumetan nabiga dezakezu, edo bilaketa zehatzagoak egin, zure beharren arabera (egilea, izenburua, prezioa, editorea, argitaratze-data, hizkuntza…). eBooks-en bildumara sartu: http://search.ebscohost.com (konexio segurua, urruneko sarbidea)

Beste baliabide batzuk

Liburuen, aldizkarien eta datu-baseen izenburu-kopurua tutoreen eta bazkideen gaikako sortetan eskura daiteke:

BibCnrs : https://bib.cnrs.fr (konexio segurua)

Montaigne Bordeleko SCD : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/ressources-numeriques.html (konexio segurua)

SCD UPPA : http://bibliotheques.univ-pau.fr/fr/documentation.html (konexio segurua)

HABE liburutegia, aldizkari elektronikoak: http://www.ikasbil.net/web/liburutegia/liburutegialdizkariak
EMPRUNTER
Livre Revue Thèse DVD
Master 10 0 0 2
Durée 30 jours 15 jours
Doctorant 15 5 0 2
Durée 60 jours 60 jours 15 jours
Enseignant-Chercheur 20 10 5 2
Durée 60 jours 60 jours 60 jours 30 jours
Chercheur 20 10 5 2
Durée 60 jours 60 jours 60 jours 30 jours